Návrh příspěvků rodičů na akce školy v 1. pololetí 2017/18

Třída Název akce částka
1. st. Večer strašidel 1000,-
2. st Vánoční Drážďany 2000,-
1. + 2. st Hudební pořad                                                    20,- /žák 3000,-
1. + 2. st Severočeská filharmonie                                  20,- /žák 6000,-
1. AB Projekt les (doprava bus) 1000,-
2. AB Význam lesa (doprava bus) 1000,-
2. AB Divadelní představení 1000,-
3. AB Plavání (doprava bus) 2000,-
3. AB Vánoční Zubrnice (doprava bus) 1000,-
3. AB Výukový program s DDM Duchcov 1000,-
4. AB Výukový program s DDM Duchcov 1000,-
5.A Planetárium 1000,-
7.A Svět kolem nás 800,-
8.A Čistička odpadních vod 1500,-
8.A + 9.A Elektrárna Tušimice (doprava bus) 4000,-
celkem 27 300,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh příspěvků rodičů na akce školy v 1. pololetí 2017/18

 

Třída

Název akce

částka

1.st.

Večer strašidel

1000,-

2.st.

Vánoční Drážďany

2000,-

1. + 2.st.

Hudební pořad                                                 20,- /žák

3000,-

1. + 2.st.

Severočeská filharmonie                                 20,- /žák

6000,-

1.AB

Projekt les (doprava bus)

1000,-

2.AB

Význam lesa (doprava bus)

1000,-

2.AB

Divadelní představení

1000,-

3.AB

Plavání (doprava bus)

2000,-

3.AB

Vánoční Zubrnice (doprava bus)

1000,-

3.AB

Výukový program s DDM Duchcov

1000,-

4.AB

Výukový program s DDM Duchcov

1000,-

5.A

Planetárium

1000,-

7.A

Svět kolem nás

800,-

8.A

Čistička odpadních vod

1500,-

8.A+9.A

Elektrárna Tušimice (doprava bus)

4000,-

celkem

27 300,-


Návrh příspěvků rodičů na akce školy v 1. pololetí 2017/18