Český den proti rakovině

Již po sedmé se žáci Základní školy s rozšířenou výukou tělesné výchovy Na Stínadlech 2386 zúčastnili Českého dne proti rakovině – letos zaměřeného na nádory prsů.

Žáci si koupili 350 kytiček a tím přispěli na konto Ligy proti rakovině Praha minimálně ve výši 7000,- Kč.

Všem dárcům moc děkujeme.

Mgr. Irena Eisnerová – ředitelka školy