Vyhodnocení školy

Vlastní hodnocení školy – vyhodnocení dotazníků zákonných zástupců a žáků

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za Váš čas a zájem vyplnit dotazník týkající se spokojenosti s naší školou.

Do šetření se zapojili: žáci od 4. do 9. ročníku – celkem 175, zákonní zástupci – celkem 282

Výsledky průzkumu najdete v přiložených grafech. Jsem ráda, že nevyplynuly žádné zásadní nedostatky v naší práci, ale jsme si vědomi, že máme i rezervy, na kterých je potřeba pracovat:

  • zaměříme se na stravování
  • je potřeba nastavit pravidla domácí přípravy, aby se předcházelo přetěžování a strachu z ústního zkoušení a prověrek (využití možnosti doučování)
  • budeme se snažit učit tak, aby žáky učivo bavilo (zejména na 2. stupni velmi náročný úkol)
  • i nadále budeme pracovat s kolektivem tříd, aby se žáci cítili ve škole bezpečně

Děkuji za spolupráci. Mgr. Irena Eisnerová – ředitelka školy

 

               RODIČE                    ŽÁCI